Atsakomybės apribojimas

Atsakomybės apribojimas

Prašome susipažinti su atsakomybės apribojimu prieš naudojantis Jokeris.lt

 • Atsakomybės apribojimas

  Jokeris.lt administracija neatsako už svetainėje pateiktą medžiagą ir jos naudojimą kitose svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse.

  Jokeris.lt administracija pasilieka teisę redaguoti ir atmesti vartotojų pateiktus duomenis.

  Jokeris.lt administracija neatsako už interneto portale Jokeris.lt publikuojamas fotonuotraukų ir vaizdo informacijos turinį, naujumą, tikslumą, teisingumą ir padarinius, kurie gali kilti dėl naudojimosi Jokeris.lt.

  Jokeris.lt komanda negarantuoja, kad paslaugos funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be klaidų, kad defektai bus ištaisyti ar kad paslauga bus apsaugota nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Jūs suprantate ir sutinkate, kad bet kokia medžiaga, kurią jūs matote, atsisiunčiate ar kitaip gaunate naudodamiesi Jokeris.lt, yra išimtinai jūsų nuožiūra bei rizika, ir tik jūs atsakote už žalą, padarytą jūsų sveikatai, kompiuterinei sistemai, jūs tai pat prisiimate visas išlaidas būtinoms aptarnavimo paslaugoms, remontui ar pataisoms.

  Jokeris.lt administracija nekontroliuoja dalyvių paskelbtos informacijos turinio ir neatsako už jį.

  Jūs suprantate ir sutinkate, kad bet kokią medžiagą, kurią Jūs matote, skaitote, atsisiunčiate ar kitaip gaunate naudodamiesi Jokeris.lt svetaine, naudojate išimtinai savo nuožiūra bei rizika.

  Visa atsakomybė už Jokeris.lt portale pateiktos informacijos teisingumą ir atitikimą Lietuvos Respulikos teisės aktams tenka informaciją pateikusiam asmeniui.

  Informacija apie prieštaringą informaciją paskelbusį asmenį gali būti suteikta tretiesiems asmenims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  Visais kitais klausimais prašome kreiptis adresu aplankyti@gmail.com

Choose A Format
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format